Home Sprzedaz Uslugi Portfolio Kontakt


Usługi które oferujemy firmom oraz indywidualnym klientom:

  Kanalizacje sanitarne i burzowe
 • sieci zbiorcze i osiedlowe
 • włączenia do studzienek sanitarnych
 • osadniki bezodpływowe dla budownictwa mieszkaniowego i rolnictwa
  Gazociągi
 • instalacje podziemne
 • zgrzewanie gazociągów do średnicy 315
  Wodociągi
 • instalacje podziemne
 • sieci przesyłowe
 • instalacje hydroforowe
  Roboty inżynieryjne
 • dostawa i montaż przepompowni ścieków sanitarnych i burzowych
 • dostawa i montaż przepustów drogowych
 • wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej do zakładu
 • wykonanie przecisku pod drogą, rzeką, torami
  Transport
 • materiałów na paletach, załadunek i wyładunek przy pomocy HDS
 • materiałów sypkich, np. piasku, kruszyw
 • materiałów budowlanych, np cegły, bloczków
 • zestawem niskopodwoziowym do 38t
Prawa autorskie 2005 PPHU MAKO Strona odwiedzona: razy Erydian - Web Design